top of page

Efektivní komunikace

Co se v kurzu naučíte?

 

Každý z nás se denně setkává s různými lidmi a "nějak" s nimi jedná. Ne vždy je však komunikace taková, aby vedla ke všestranné spokojenosti... Jak tedy lépe porozumět ostatním i sobě samým?

 

Cílem semináře je popsat a naučit účastníky prakticky používat pravidla komunikace coby základního stavebního kamene úspěšného života. Natrénujeme techniky aktivního naslouchání včetně vhodného způsobu kladení otázek. Ukážeme si význam pozitivních formulací. Objasníme si typy komunikačně obtížných situacích a nacvičíme si, jaké vhodné nástroje
k jejich zvládnutí použít.
Smyslem je naučit se spolu jednat tak, abychom měli dobrý pocit, nejen když spolu souhlasíme, a také když máme názory odlišné. A nezáleží na tom, jestli řešíme věci pracovní nebo osobní (partnerské).

 

Obsah:

  • Pravidla komunikace (poskytování a příjem informací)

  • Aktivní naslouchání a jednotlivé techniky

  • Slova mají moc aneb Je třeba používat pozitivní a zdvořilé formulace

  • Zvládání komunikačně obtížných situací aneb V hlavní roli „empatie“

bottom of page