top of page

Individuální konzultace

Přínosy konzultace

 

 • Seznámíte se do hloubky se svými přirozenými talenty

 • Lépe poznáte se, a uvědomíte si proto své silné, ale slabé talenty

 • Propojíte si své silné stránky se svojí pracovní rolí

 • Maximalizujete svoji výkonnost a zefektivníte spolupráci se svým okolím

 • Naučíte se, jak a které své talenty využívat v profesní praxi a v osobním životě.

 

 

Co všechno se na konzultaci dozvíte?

 

 • Seznámíte se systémem talentů dle Gallup, Inc.– vznik, filozofie a pojetí talentů

 • Absolvujete svůj talentový test Clifton Strengths® Test– společně rozebereme váš osobní report a poskytneme vám zpětnou vazbu

 • Dozvíte se, jak se vyznat ve svém reportu CliftonStrengths® od Gallup®, a jak s ním dále pracovat

 • Detailně se zaměříme na vašich „TOP 5“ talentů

 • Vysvětlíme vám, jak správně využívat své silné a slabé stránky, jaký je rozdíl mezi talentem a silnou stránkou, co to znamená zvládnutý a nezvládnutý talent

 • Stanovíte si svůj potenciál a omezení, která vás limitují.

bottom of page