top of page

Kariérní poradenství 

Odborné kariérní poradenství nejenom při ztrátě zaměstnání, ale i při plánované změně kvalifikace, práce či při pocitu „vyhoření“ se věnuje tématům: příprava na změnu, tvorba profesního životopisu a motivačního dopisu, vytvoření vlastního profilu na Linked In a komunikace na sociálních sítích, simulace různých pohovorů, psychodiagnostické testy, moderní techniky hledání práce na portálech práce a sociálních sítích, vyjednávání s potenciálním zaměstnavatelem a další.

bottom of page