top of page

Koučování 

Individuální koučování představuje efektivní přístup k cílenému rozvoji osobnosti. Individuální koučink pracuje především s vizemi, hodnotami a cíli klienta. Podporuje jeho sebeuvědomění a sebe-poznání, vede ke změně a napomáhá mu tak v dosahování, naplnění a uskutečnění jeho profesních i osobních cílů. Individuální koučink je založen na vzájemné otevřenosti, upřímnosti a pokoře, je autentický a řídí se etickými zásadami. Pro naše klienty realizujeme individuální i týmové koučování manažerů – Business Executives Coaching a Work & Life Balance Coaching a týmový trénink koučování pro manažery a vedoucí pracovníky – Leadership Coaching.

bottom of page