top of page

Metody výběru a přijímání zaměstnanců

Co se v kurzu naučíte?

 • Způsoby a metody výběru lidských pracovníků

 • Současné trendy a změny ve výběru a najímání zaměstnanců

 • Plánování potřeb – kmenoví vs. agenturní zaměstnanci

 • Outsourcing – výhody a nevýhody služby najímání zaměstnanců

 • Výběrové řízení – příprava, realizace a vyhodnocení

 1. analýza pracovního místa a požadavků na vhodného kandidáta

 2. volba formy, metody a techniky výběru zaměstnanců

 • prezenční, online, kombinované výběr. řízení

 • individuální a skupinové/panelové, postupné výběrové řízení

  • výběrové rozhovory

   • tradiční výběrový rozhovor

   • behaviorální výběrový rozhovor

   • výběr. rozhovor dle kompetenčního modelu (Compency Based Model)

   • stresový výběrový pohovor

  • Assessment Centre, Development Centre

  • Profesní psychodiagnostické metody výběru pracovníků

  • Testy pracovní způsobilosti – výběrové testovací techniky

   • praktické testy dovedností

   • výkonové testy

   • testy povahových vlastností

   • kognitivní testy

   • testy inteligence, testy emoční inteligence (IQ, EQ)

   • testy znalostí a dovedností

   • testy učenlivosti a přizpůsobivosti

   • testy osobnosti

 • Stanovení úrovně výběru pracovníků – validita, reliabilita, objektivita

 • Analýza dokumentů uchazeče a informací o uchazeči, biodata

 • Organizace a průběh výběrového řízení

 • Vyhodnocení výběrového řízení

 • Nábor nového zaměstnance

 • On-boarding – proces adaptace a orientace nového zaměstnance v nové pracovní roli a jeho specifik

bottom of page