top of page

Outplacement

Proces účinné podpory zaměstnancům v tíživé životní a pracovní situaci – ztrátě zaměstnání, který pomáhá řešit složitou situaci při propouštění zaměstnanců, a to jak propouštěným zaměstnancům, tak i manažerům zaměstnavatele. Program outplacement nabízí odbornou poradenskou podporu a zejména lidskou pomoc odcházejícímu zaměstnanci, zároveň poskytuje i podporu zaměstnavateli a upevňuje jeho renomé na trhu práce. Vzájemné spolupráce je založena na vzájemné otevřenosti a důvěře a řídí se etickými zásadami. Je vedena převážně moderními efektivními rozvojovými metodami - kombinací koučinku, talentového rozvoje, kariérního poradenství a odborného psychologické podpory, které  citlivě zohledňuje individuální situaci a potřeby zaměstnance. Po celou dobu programu aktivně podporujeme jeho sebejistotu, sebeuvědomění a sebe-poznání. Pracuje především s vizemi, hodnotami, motivací a cíli, vede zaměstnance ke změně a napomáhá mu tak v dosažení a naplnění jeho nových profesních cílů.

bottom of page