top of page

Volné pozice

minimální Office

Vyhledávání a výběr zaměstnanců

Rozšiřujete-li svůj pracovní tým a otevíráte-li nové pracovní místo nebo potřebujete-li nahradit stávajícího zaměstnance, pomůžeme vám najít a vybrat toho pravého. V rámci recruitmentu vám nabízíme komplexní servis od konzultace a analýzy pracovního místa, přes inzerci, selekci, strukturované a behaviorální pohovory, testování vybraných uchazečů až po ověřování referencí. Naše zkušenosti s náborem zaměstnanců pokrývají celou firemní hierarchii – vyšší, střední i nižší management, specialisty, obchod, provoz. Máme praxi s obsazováním volných pracovních míst ve všech profesních oborech a průmyslových odvětvích.

Executive Search

Našim významným klientům nabízíme komplexní proces, jehož cílem je vyhledat talenty na úrovni středního a vrcholového managementu, příp. specialisty. U přímého oslovování potenciálních kandidátů zaručujeme samozřejmě diskrétnost jak na straně klienta, tak kandidátů.

 

Hodnocení

Profesní diagnostika zaměstnanců anebo Assessment Center a Development Center (AC/DC) slouží jako pokročilé metody výběru vhodných kandidátů, nebo jako nástroje identifikace potenciálu stávajících zaměstnanců. Po konzultaci a analýze pracovního místa pro vás navrhneme AC/DC, kterého výsledky odhalí potenciál a kompetence kandidáta nezbytné pro danou pracovní roli. Jejich obsahem je řešení případových studií, modelových situací a hraní rolí, psychodiagnostické testování, strukturovaný rozhovor, zpětná vazba a doporučení dalšího rozvoje (trénink, koučování, mentorování aj.).

Vyhledat pozici

Děkujeme za odeslání!

bottom of page