top of page

Selfmanagement

Co se v kurzu naučíte?

 

Co je pro mě důležité? Čeho chci v životě dosáhnout? Jak chci, aby si mě lidé pamatovali?

Málokdo si tyto otázky nikdy nepoložil. Málokdo si však na ně dokázal správně odpovědět. Přesněji, našel odvahu si na ně vůbec odpovědět...Máte-li tedy odvahu, pojďte společně rozklíčovat charakteristiky k vlastnímu poznání a lepšímu pochopení sebe i ostatních, naučit se pracovat s vlastní jedinečností, ukázat si, jak „mít, co chceme
a chtít, co máme“, hledat a rozpoznávat životně důležité věci, a dosáhnout tak většího souladu po stránce osobní i pracovní.

 

Cílem semináře je podat nezbytné základy k vlastnímu sebepoznání, díky kterému si účastníci propojí do souvislostí fungování veškerých vztahů kolem nich, a lépe tak sobě i ostatním porozumí. Osvojí si klíčové techniky plánování, což jim umožní nakládat s časem efektivněji. Uvědomí si, co je pro ně důležité a zároveň se naučí umět respektovat priority druhých. Získané znalosti a dovednosti při správném používání a následném prohlubování pomohou účastníkům zkvalitnit život ve všech oblastech.

 

Obsah:

  • DISC - typologie osobnosti podle Roberta Rohma

  • Jazyk povah aneb „na co kdo slyší“

  • Pravidla a principy efektivní organizace času

  • Zloději času a jak je eliminovat

  • Správné stanovování cílů

  • Umění „práce“ s prioritami

  • Sebeřízení v emoční rovnováze – umět říct „ne“ (sobě i druhým)

bottom of page