top of page

Talent Based Coaching

Na co se můžete těšit?

Individuální koučink – efektivní cílený rozvoj osobnosti. Pracuje především s individuálními potřebami, hodnotami a cíli klienta. Napomáhá vymezit si a zhodnotit životní a pracovní cíle, nalézt balanc mezi osobním a pracovním životem. Máme dlouholeté zkušenosti a dodržujeme vysoké profesionální standardy při práci s našimi klienty – oborný výcvik, profesní kvalifikaci a etická pravidla.
Týmový koučink – intenzivně rozvíjí koučovací dovednosti manažerů pro roli kouče. Věnujeme se tématům rozvoje jedinců v týmu a rozvoje týmů. Naučíme vás správně rozlišit mezi leadershipem, mentoringem a koučinkem a prakticky vás připravíme na to, jak a kdy je efektivně uplatňovat v praxi.

bottom of page