top of page

Talent management

Co se v kurzu naučíte?

 • Talent Management v organizaci a jeho význam

 • Plánování následnictví – Succession Planning

 • Předpoklady práce s talenty a top management talenty

 • Talent Management Model

 1. Plánování potřeby talentů v organizaci

 2. Získávání nových talentů

 3. Spolupráce a absolventy – Graduate Trainees, Management Trainees

 4. Vytváření Talent Pool

 5. Rozvoj talentů

 6. Udržení talentů

 7. Kariérní rozvoj – přechod talentů na novou prac. pozici

 • Získávání talentů

  1. Najímání špičkových management talentů

  2. Najímání talentovaných specialistů s potenciálem rozvoje

  3. Kombinování obou výše uvedených strategií

 • Strategie řízení talentů

 1. Vytváření vhodného prostředí k rozvoji talentů – zásady spolupráce mezi týmy a podpora celé organizace při

 2. Rozdělení odpovědnosti za rozvoj talentů

 3. Měření výsledků

 4. Přínosy TM pro organizaci

 • Proces řízení top talentů

 1. Definování žádoucích dovedností a znalostí talentů

 2. Plánování

 3. Získávání talentů

 4. Proces adaptace a orientace

 5. Plán rozvoje a rotace práce

 6. Pravidelné hodnocení výsledků

 7. Plán dalšího kariérního postupu

 • Znalostní management

 • Manažerské vedení založené na silných talentech a jeho přínosy k motivování a udržení top talentů v organizaci

bottom of page