top of page
Team Meeting

Talentový Manažer

Co se v kurzu naučíte?

 • Objevíte vlastní talenty a naučíte se je správně využívat.

 • Naučíte se rozvíjet vlastní potenciál v tom, co přirozeně umíte a děláte rádi.

 • Poznáte, že rozvíjíte-li správně své přirozené talenty, maximalizujete tím svoji výkonnost.            

 • Zlepšíte komunikaci a zefektivníte spolupráci se svými spolupracovníky.

 • Pochopíte přínosy a možnosti využití talentů v praxi manažera, team-leadra, vedoucího, supervisora aj.

 

Program

 

 • Co je to talent?

 • Objevte svůj přirozený talent

 • Talentový test Clifton Strengths® Test

  • Individuální rozbor výsledného testu a zpětnovazební konzultace s každým účastníkem nad vlastním reportem

 • Talenty dle Gallup, Inc.– vznik, filozofie a pojetí talentů

 • Systém talentů– definice 4 skupin a 34 talentů

  • Talent vs. silná stránka

  • potenciál vs. omezení

  • silné talenty, slabé talenty

  • zvládnutý a nezvládnutý talent.

 • Talenty jako silný nástroj manažera při získávání, náboru a rozvoji zaměstnanců

 • Zásady rozvoje jednotlivců a rozvoje spolupracovníků

 • Práce s jednotlivých reporty účastníků workshopu

 • Ukázka konsolidovaného týmového reportu a jeho přínosu v práci manažera

 • Praktický úkol

 

Metody práce

 

Facilitace I koučování I přednáška I interaktivní cvičení ve skupinách I příklady z praxe I diskuse I zpětná vazba I individuální konzultace I sdílení názorů.

bottom of page