top of page
Team Meeting

Rozvojový program pro týmy

 

Co se v kurzu naučíte?

Přínosy kurzu

 • Poznáte vlastní talenty a talenty vašeho týmu a naučíte se je správně využívat. 

 • Naučíte se rozvíjet potenciál vašich spolupracovníků v tom, co přirozeně umí a co dělají rádi.

 • Pochopíte, že rozvíjíte-li správně své spolupracovníky, maximalizujete tím výkonnost svého týmu.            

 • Zkvalitníte komunikaci– naučíte se mluvit „stejným jazykem“ a zlepšíte spolupráci uvnitř týmu– spolupráce vašeho týmu se tak zefektivní.

 • Začnete vytvářet firemní kulturu založenou na společných silných stránkách– přejdete tak od soupeření a konkurence ke spolupráci.

 • Pochopíte přínosy a možnosti využití talentů v profesní praxi manažerů, vedoucích pracovníků, team-leaderů, personalistů, HR manažerů a dalších, ale i v osobním životě.

 

Program

 • Co je to talent?

 • Objevte svůj přirozený talent

 • Základní nástroje pro práci s talenty

 • Talenty dle Gallup, Inc.– vznik, filozofie a pojetí talentů

 • Systém talentů– definice 4 skupin a 34 talentů

  • Talent vs. silná stránka

  • potenciál vs. omezení

  • silné talenty, slabé talenty

  • zvládnutý a nezvládnutý talent.

 • Talentový test Clifton Strengths® Test

  • Individuální rozbor výsledného testu a zpětnovazební konzultace s každým účastníkem nad vlastním reportem

  • Příprava ukázkového týmového reportu

  • Analýza konsolidovaného týmového reportu pro práci s týmem

 • Talent Management v organizaci

 • Talenty jako silný nástroj při získávání, náboru a rozvoji zaměstnanců

 • Rozvoj jednotlivců a týmu pomocí jejich přirozených talentů

 • Manažerské vedení založené na silných talentech a jeho přínosy

 • Přínos talent managementu pro organizaci– přechod od soupeření a konkurence ke vzájemné efektivní spolupráci mezi týmy

 • Budování firemní kultury organizace založená na společných silných stránkách

 • Praktický úkol

Metody práce

 

Facilitace I koučování I přednáška I interaktivní cvičení ve skupinách I příklady z praxe I diskuse I zpětná vazba I individuální konzultace I sdílení názorů.

bottom of page