top of page

Team-building

Outdoorový team-building v našem pojetí vychází ze zážitkové metody - poznání, že jedním z nejúčinnějších způsobů učení, sebepoznávání i vzájemného poznávání je zážitek, praktická zkušenost získaná „na vlastní kůži“. Proto před účastníky stavíme nejrůznější úkoly, jejichž řešení vyžaduje nejen dobrý nápad, ale i kvalitní vedení, spolupráci uvnitř týmu i individuální nasazení všech členů. Na základě vlastní zkušenosti z modelových situací účastníci pochopí principy efektivní týmové spolupráce, potřebu a výhodnost otevřené komunikace a aktivní spolupráce při řešení skupinových úkolů. Team-building tak posílí sebevědomí a motivaci členů týmu pro lepší pracovní výkon a bude je inspirovat k proaktivnímu řešení úkolů a následnému přijímání změn.

bottom of page