top of page

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Co se v kurzu naučíte?

 • Úvod do tématu, terminologie

 • Rozvoj lidských zdrojů

 • Klíčové složky rozvoje lidských zdrojů

 • Stanovení strategických cílů vzdělávání v organizaci

 • Analýza stávající situace a definování rozvojových potřeb  

 • Zásady tvorby plánu vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci

 • Základní přístupy k zajištění vzdělávání zaměstnanců v organizaci a jejich přednosti

  1. formální (institucionální) vzdělávání

  2. individuální rozvoj

  3. týmové učení

  4. „učící se organizace“

 • Formy vzdělávání pracovníků

  1. interní – na pracovišti (on the job) – coaching, mentoring, conselling, asistování, pověření, rotace práce

  2. externí – mimo pracoviště (off the job) – prezenční, dálkové, online, kombinované

 • Formy rozvoje-prezenční, dálkové, online, nebo kombinované

 • Metody vzdělávání pracovníků

  1. teoretické vzdělávání – přednáška, seminář, video-trénink, teoretická cvičení, hraní (manažerských) rolí, diskuse s účastníky a odborníky

  2. praktické vzdělávání – výcvik, učení, trénink, workshop, rozbory případových situací, praktická cvičení a nácvik, příklady z praxe a jejich řešení

 • Jazykové vzdělávání

 • Koučování – moderní metoda rozvoje manažerů

  1. Popis metody z pohledu kouče a z pohledu klienta

  2. Typy koučování

  3. Profil profesionálního kouče a jeho výcvik

 • Techniky dalšího osobnostního rozvoje a motivování zaměstnanců v organizaci – zážitkové učení, učení se hrou, outdoor training, team-buiding.

 • Hodnocení efektivity vzdělávacího procesu a prezentace jeho výsledků managementu

 • Informační a komunikační technologie (ICT) a jejich rostoucí využití ve vzdělávání a rozvoji pracovníků

 • Profesní odborné vzdělávání vyžadující legislativní přezkušování nebo školení a jeho specifika

bottom of page